Stichting Stift International Music Festival

Deze Stichting is organisator van het Stiftfestival en bezit de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel 50126482

RSIN 822561918

Doelstelling

Het organiseren van een jaarlijks muziekfestival met topmusici en talentvolle studenten in Oldenzaal of Weerselo en/of andere locaties in Nederland en/of Europa; het organiseren van cursussen en masterclasses ten behoeve van studenten muziek; het maken, distribueren en verkopen van muziekopnames van het festival; alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten die met het voorgaande verband houden.

Bestuur

Patrice van Riemsdijk, voorzitter

Rodney Mooij, penningmeester

Herman Euverman

Jan Walburg

Marcel Wijnen

Artistieke leiding

Daniel Rowland

Zakelijke leiding

Jojanneke van de Weetering

Beschermvrouwe

Mevrouw Anny Blenken Blijdenstein

Het festival werkt met vrijwilligers en freelancers. Het bestuur is onbezoldigd en handelt volgens de uitgangspunten van de Cultural Governance code.

Adres- en bankgegevens

Stichting Stift International Music Festival

Everloweg 1

7587 MA De Lutte

info@stiftfestival.com

www.stiftfestival.com

BTW: NL823145554B01

IBAN: NL20 RABO 0128 2527 07

BIC: RABONL2U

Meerjarenplan

Inhoudelijke verslagen